Olthof noemt een fietspad dwars door Natura 2000 gebied en de Lunenburgerwaard niet realistisch: ,,Binnen de Europese wet is dit onmogelijk. Het geeft verstoring voor dieren, zeker als ze aan het broeden zijn. Op het smalste deel is het gebied maar 80 meter breed, en de verstoringsafstand is 100 meter. Dit gaat dus niet werken. We houden geen vogels meer over.” Olthof sloot af met de ...