Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (zoals de spoedwet officieel heet) ontworpen omdat de Noodverordening zoals deze sinds een aantal maanden in werking is, niet op lange termijn ingezet kan worden, zo stelt de Raad van State. De huidige maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan missen een goede juridische basis. Noodver...