Het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) omschrijft hoe overheden in samenwerking maatschappelijke vraagstukken kan aanpakken. Het REP wordt opgesteld door U16: zestien gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht. Vraagstukken die aan bod komen zijn woningbouw, infrastructuur, duurzame energie opwek, natuur en werklocaties. De achterliggende gedachte is dat samenwerking meer oplevert dan dat elke gemeente voor zich aan de slag gaat met deze vraagstukken.

REP/RES REP moet niet verward worden met de RES, die ook in deze periode opgesteld wordt. RES staat voor Regionale Energie Strategie en is puur gericht op het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Landelijk heeft Nederland een besparingsambitie en om deze te behalen zijn er in heel Nederland 30 RES’en in ontwikkeling, in 30 verschillende regio’s. In onze regio wordt de RES opgesteld in het samenwerkingsverband U16, net als de REP.      

De REP kent een andere oorsprong. Er ligt geen landelijke ambitie ten grondslag aan dit programma, maar een regionale. De komende decennia verwacht de regio een stijgende behoefte aan woon- en werkruimte. Ook heeft onze regio een ‘draaischijffunctie’ in het landelijke mobiliteitsbeleid. De REP is erop gericht de woon en werkruimte in stedelijke gebieden te realiseren, zodat ook de ambities op het gebied van natuur en milieu gehaald kunnen worden. 

VITALITEIT De ambities zijn hoog en veelzijdig. Zo staat in een memo van U16 van mei 2020: ,,Inzet van de U16 voor de regio Utrecht is om de goede economische concurrentiepositie en de aantrekkelijke leefomgeving te behouden en te versterken, met tegelijkertijd aandacht voor de identiteit van de verschillende gemeenten én aandacht voor de vitaliteit van de kleine kernen.”

De gemeenteraadsleden zijn al aardig ingevoerd in de materie, vorig jaar kreeg de raad al de vraag akkoord te gaan met een eerdere fase van de REP. Toen diende de raad twee moties in. De eerste ging over landschap en groen. Dit onderwerp zou volgens de raad nadrukkelijker in de plannen opgenomen moeten worden. Hetzelfde gold volgens de raad voor het thema vitaliteit van kleine kernen. Beide onderwerpen zijn daarna opgenomen in de plannen.    

Als we ons hier nu over uitspreken, hebben we later zekerheid dat we hier iets mee kunnen

GRAVENBOL Ook deze week diende de gemeenteraad een motie in. Deze werd ingediend door de SP en de VVD en richt zich op het gebied rond de Gravenbol. Een meerderheid van de raad stond achter deze motie, waarin staat dat dit gebied behouden moet blijven voor natuur en recreatie. Jeroen Brouwer van de SP gaf een toelichting: ,,Dit gebied wordt in de REP niet genoemd. Als we ons hier nu over uitspreken, hebben we later zekerheid dat we hier iets mee kunnen.”

Sybren van der Velden van de VVD vulde aan: ,,Dit is een belangrijk recreatiegebied voor Wijk bij Duurstede. Dit moet niet verdwijnen als alleen natuur, we willen de recreatiefunctie behouden.”

RIVIERFRONT Het is niet de eerste keer dat dit gebied besproken wordt de afgelopen tijd. Tijdens de raadsvergadering van 12 mei dienden SP, GroenLinks en het CDA een agenderingsverzoek in om de eerder opgestelde Visie Rivierfront uit 2008 nieuw leven in te blazen. Dit verzoek werd unaniem aangenomen. De reden voor deze oproep was de zorg dat dit gebied niet in de regionale plannen wordt opgenomen en er daarmee geen integrale visie voor het gebied lijkt te zijn. 

Met het instemmen geeft de raad U16 toestemming het proces naar de uiteindelijke REP voort te zetten. Volgens de huidige planning zal de Ruimtelijke Contour begin 2021 gereed zijn. Dan gaat U16 verder met het opstellen van het regionale programma tot 2040. Ook dat zal weer vastgesteld moeten worden door alle deelnemende gemeenten. 

door Agnes Corbeij