Griffier Marcella van Esterik zegt hierover: „We hebben besloten tot 6 april alleen urgente dossiers te behandelen en dan via digitale beraadslaging, wat in ons geval de School met de Bijbel betreft. Op 31 maart is daar een digitale beraadslaging over." De insteek is dat aan het einde van de voorbespreking een voorgenomen besluit wordt genomen, de daadwerkelijke bekrachtiging moet wel in een fysieke raadsvergadering gebeuren. Voorlopig staat deze vergadering op 14 april. „Wij werken met verschillende scenario's die wij laten afhangen van de werkelijkheid die op dat moment aan de orde is" vervolgt de griffier.

GEEN PRIORITEIT Gerard Migchels (CDA): „De griffie werkt er samen met de agendacommissie hard aan om digitaal vergaderen mogelijk te maken. Met de Wijkse bevolking blijven we in contact via telefoon, mail of skype. En ik volg natuurlijk flink facebook en zie dat het daar bijna alleen nog gaat over de corona crisis en gelukkig heel veel mooie initiatieven van mensen die naar elkaar omzien. En gelukkig ook heel veel familie en gezinsgeluk. Op dit moment zit volgens mij niemand te wachten op de gemeente politiek. Dat komt wel weer als het leven weer normaler wordt." Politiek heeft even niet de prioriteit, zegt ook Jan-Dirk de Bruijn (PCG). „Contact met de burgers wordt een beetje lastig in deze periode, maar ik denk dat iedereen dat wel ervaart. Laten we hopen dat we dit virus snel onder controle krijgen met zo min mogelijk nare gevolgen."

DIGITALE RIEMEN GroenLinks sluit zich hier bij aan. Rob Willems: „Inmiddels is bepaald wanneer we (digitaal) verder vergaderen. Het is roeien met de riemen die over zijn en dat zijn voornamelijk digitale riemen. Dat geldt ook voor de volksvertegenwoordigende rol; vooral digitaal en indien anders dan zonder verschijnselen en op tenminste anderhalve meter van elkaar." De SP (Jeroen Brouwer) wenst alle inwoners sterkte en bedankt de mensen die zich inzetten en doorwerken, in bijvoorbeeld de zorg: „Dat zijn echte helden. Het is voor iedereen aanpassen en zoeken. Laten we elkaar door deze periode heen helpen." Gezond blijven en behoud van werk en inkomen zijn de belangrijkste opgaven. Belangrijker dan het raadswerk.

 De SP heeft bijeenkomsten uitgesteld. De nieuwe SP-voorzitter Jannie Visscher en enkele Kamerleden waren uitgenodigd. Op 21 maart wilde de SP met andere partijen op de Markt meedoen aan de VN-dag tegen Racisme. „Dat pakken we nu anders op. Wel blijven we hulp aanbieden via onze Hulpdienst en zijn bezig om kleine acties op te zetten. En we kijken hoe we andere organisaties als Binding kunnen helpen. Mensen kunnen gerust contact met ons opnemen." De fractie staat achter het plan om enkel urgente zaken op te pakken. „Als zaken verschoven kunnen worden zonder dat er problemen ontstaan, is dat toch geen probleem? We willen oog houden voor de democratische beginselen. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Er komen grote onderwerpen aan, waar inspraak en participatie van groot belang is. De energiestrategie, windmolens of de omgevingsvisie. Als de 'sluiting' langer duurt, moeten we die trajecten opschuiven. Het gaat om de toekomst van Wijk, Cothen en Langbroek. Dan moeten inwoners mee kunnen praten."

                                                                      door Ali van Vemde