Griffier Marcella van Esterik zegt hierover: „We hebben besloten tot 6 april alleen urgente dossiers te behandelen en dan via digitale beraadslaging, wat in ons geval de School met de Bijbel betreft. Op 31 maart is daar een digitale beraadslaging over." De insteek is dat aan het einde van de voorbespreking een voorgenomen besluit wordt genomen, de daadwerkelijke bekrachtiging moe...