STEENWAARD De Steenwaard is op 21 juni 2001 opgeleverd. Het gebied was daarvoor in gebruik door boeren en was door afzetting van slib steeds hoger geworden. Soms was de grond in de uiterwaarden hoger dan achter de dijk. In totaal is 600.000 kubieke meter grond verplaatst en zijn oude stromen in het gebied zichtbaar geworden. Zo heeft de Lek in de uiterwaard een nevengeul g...