In 2019-2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd en de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Een belangrijk moment! Tal van activiteiten zijn georganiseerd in het hele land om 75 jaar vrijheid te vieren. Maanden, zo niet jaren van voorbereiding zijn hieraan voorafgegaan. Door het coronavirus en de maatregelen om de effecten hiervan in te perken kunnen de meeste van deze activiteiten nu niet doorgaan.

LOKAAL PROGRAMMA Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede is door heel veel mensen gewerkt aan een inspirerend programma om op een waardige en feestelijke manier onze vrijheid te herdenken en te beleven. Maatschappelijke organisaties en enthousiaste inwoners hebben de schouders gezet onder de totstandkoming van deze lokale programma's '75 jaar Vrijheid'. Loes de Wit (gemeente Wijk bij Duurstede): „Programma's die passen bij de geschiedenis en de eigen gemeenschap. Centraal hierin staat dat we gedenken dat 75 jaar vrijheid een verantwoordelijkheid is van ons allen, elke dag opnieuw, en dat we die verantwoordelijkheid doorgeven aan nieuwe generaties. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Velen hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid – zowel in Nederland als daarbuiten. Zij hebben dit offer niet vergeefs gebracht en wij zijn het aan hen verplicht om dit te blijven gedenken en onze vrijheid te blijven vieren."

In deze programma's is oog voor de volgende aspecten: het ophalen en uitdragen van persoonlijke verhalen over oorlog en vrijheid, zowel historische als actuele anekdotes; het op gang brengen van het gesprek over de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en het behoud van onze vrijheid voor nu en voor de toekomst; het vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog onze vrijheid nog steeds kwetsbaar is en inzet vraagt van iedereen; het herdenken en het vieren van onze vrijheid versterken door nieuwe tradities te stimuleren, passend bij de tijd en de nieuwe generatie. „Zo hopen we elk wat wils te bieden."

ALTERNATIEF PROGRAMMA De gemeente heeft samen met lokale organisaties en vrijwilligers gekeken naar een waardig alternatief programma voor 5 mei 2020, dat uitvoerbaar is binnen de landelijk gestelde regels. Loes de Wit: „Mede dankzij de grote creativiteit en het doorzettingsvermogen van alle betrokkenen is een nieuwe passende vorm gevonden." Wat kunt u verwachten?

Een videobijdrage van burgemeester Iris Meerts

Een bijdrage van stadsdichter André van Zwieten

Het delen van persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding via de virtuele tour 'Jong en Bevrijd, ooggetuigen van WOII vertellen'. Tijdens deze virtuele reis komen diverse mensen aan het woord die elk afzonderlijk de indrukwekkende ervaringen beschrijven over hun jeugd tijdens de oorlog en gedurende de bevrijdingstijd.

Publicatie van persoonlijke verhalen over vrijheid en onvrijheid in 't Groentje/Wijks Nieuws. Zoals bijvoorbeeld verhalen van veteranen (post- en dienende veteranen) uit de gemeente Wijk bij Duurstede

Koppeling van de viering van 75 jaar vrijheid met de bijzondere tijd waarin wij leven; wat betekent de inperking van onze vrijheid door het coronavirus voor verschillende groepen – mensen uit de zorg, hulpverleners, onderwijs, ondernemers, kerkgemeenschappen, moeders en vaders, opa's en oma's, ouderen, jongeren? Wat voor invloed hebben de maatregelen op hun dagelijks leven? Hebben zij inmiddels een vorm gevonden om hiermee om te gaan? Wat hebben zij voor oplossingen, hoe ziet hun dag er nu uit? In feite is ieders leven veranderd.

Loes de Wit: „Wij hebben het alternatieve programma opgezet omdat we het belangrijk vinden dat 'verhalen over oorlog, vrede en vrijheid' met elkaar worden gedeeld. Het zijn verhalen om nooit te vergeten, verhalen die ons verbinden. Ook en juist in deze tijd! Vrijheid is meer dan een feestje!  Vrijheid is meer dan een feestje; het bepaalt ons leven op een fundamentele manier. Door het coronavirus ervaren we dat 75 jaar na dato misschien wel meer dan ooit."