De Lunenburgerwaard maakt deel uit van het gebied Uiterwaarden Nederrijn Rijntakken en valt in het Natura-2000 gebied. Het gaat hierbij om het gebied tussen de Amerongse sluis en het Inundatiekanaal. Watersportvereniging Rijn en Lek is gaan onderzoeken wat dit project betekent voor de leden en het vaar- en recreatiegebied. Samen met de Wijkse Haven en Jachthaven De Lunenburg zijn gesprekken gev...