Door omstandigheden moest de fietstocht even worden uitgesteld, maar nu gaat het echt gebeuren. De voorbereidingen zijn in volle gang. Eind juli maakte Paul een testrit met bepakking door Duitsland. Met zo'n 30 kg aan bepakking en een gemiddelde van 65 kilometer per dag zou het haalbaar moeten zijn in een maand tijd Rome te bereiken. Op 26 augustus stapt Paul op de fiets bij Kasteel Duurstede. De reis is niet te strak gepland, want het zal de ene dag gemakkelijker zijn dan de andere. Op 30 september, na 2000 kilometer fietsen, wil de sportieve zeventiger in Rome te zijn. Met deze tocht hoopt hij een mooi bedrag bij elkaar te fietsen voor Stichting Semmy. Voor Wijks Nieuws maakt hij tijdens zijn tocht wekelijks een verslag over zijn belevenissen. Een stuurgroep, bestaande uit Harry van Raaij, Jan Fraters en Eef Goes, zal Paul tijdens zijn reis vanuit hier begeleiden en steunen.

De enige manier om tot genezing te komen is onderzoek.

TRAP HERSENSTAMKANKER DE WERELD UIT Onder deze naam is de actie gestart. Op de website is te lezen waarom Paul zo gemotiveerd is om deze tocht te volbrengen. In overleg met Richard en Marieke, de ouders van Kirsten, en de grootouders werd besloten om Stichting Semmy te steunen, een stichting die dertien jaar geleden werd opgericht door de ouders van Semmy. Hij overleed op 5-jarige leeftijd aan een vorm van hersenkanker waarbij de tumor in de hersenstam ligt. Hiervoor is geen genezende behandeling en kinderen overlijden hieraan binnen een jaar. Onderzoek werd niet gedaan, want dit treft maar enkele kinderen per jaar. Maar alleen door veel en goed onderzoek kan deze meest dodelijke vorm van kinderkanker hopelijk in de toekomst worden behandeld. Een team van onderzoekers, die wordt betaald door Stichting Semmy, boekt hoopvolle resultaten. Grote bekendheid kreeg de stichting door Tijn, het jongetje dat bekend werd door zijn actie bij 3FM Serious Request. Hij kreeg zijn eigen nagellaklijn en haalde daarmee ruim één miljoen euro op. Maar voor goed onderzoek is heel veel geld nodig en daarom hoopt Paul dat veel mensen deze actie steunen en geld doneren. Ook onderweg hoopt hij mensen bereid te vinden dit doel te steunen. Folders over de actie gaan dan ook mee.

VOOR KIRSTEN In een opvallend blauw shirt (de lievelingskleur van Semmy) zal Paul naar Rome fietsen. Op het stuur een tasje met daarop een foto van Kirsten. Zo zal zij hem op moeilijke momenten motiveren en helpen de eindstreep te halen. Het noodlot van Kirsten greep hem erg aan. Op 2 september 2018 stortte de wereld van Richard en Marieke, hun andere twee dochters en grootouders in toen bleek dat Kirsten een hersenstamtumor had die niet te behandelen is. Zeven maanden is samen met Kirsten gestreden tegen haar tumor. Ze overleed op 8 april 2019. Kirsten werd maar vier jaar oud. Grootvader Harry van Raaij: „Ze was zo flink. Tot het laatst toe bleef ze positief en ging ze uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Grote bewondering hebben we ook voor de artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Zij waren zo betrokken en wisten de periode daar voor Kirsten minder zwaar te maken.”

Door 2000 km weg te trappen hoop ik dat wezenlijk onderzoek kan worden gedaan naar de uitbanning van deze kinderkiller.

DE REIS Nog twee weken en dan stapt Paul op de fiets. Maar waarom naar Rome? Paul: „Paul Benjaminse bracht in 1995 de route in kaart. Het spreekt me aan. Ik ga voor een avontuurlijke route over binnenwegen. Het moet ook leuk zijn onderweg.” De dagen zullen vooral volgens een vast ritueel verlopen. Voor de overnachtingen zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de tent. 's Morgens ontbijten en eten voor onderweg klaarmaken, de tent inpakken en dan uiterlijk om 9.00 uur weg. Het plan is om zeker drie maal per dag te stoppen om iets te eten en even uit te rusten. Dan tijdig een overnachtingsplek zoeken, contact onderhouden met het thuisfront en de route voor de volgende dag verkennen.

ROME Het is de bedoeling dat Paul vanuit het kinderziekenhuis tekeningen meeneemt voor het kinderziekenhuis in Rome, het Bambino Gesù Hospital. De contacten zijn gelegd en als het allemaal lukt zullen vanuit Rome weer tekeningen mee teruggaan naar Nederland. Er werd contact gelegd met de Missionarissen van Scheut in Rome. Zij hebben laten weten dat Paul van harte welkom is en er bij hen een slaapplaats voor hem is. Hij zal dan verblijven in het Collegio van de orde in hartje Rome. Wat Paul wel heel jammer vindt is dat bij de ontlading in Rome hij dit niet kan delen met geliefden. „Dan wil ik toch zo snel mogelijk weer naar huis.”

Op de website traphersenstamkankerdewerelduit.nl is alle informatie te vinden over de actie en donaties. Als u aangeeft te willen doneren wordt u doorgeleid naar Stichting Semmy, IBAN NL07ABNA 0626383463. Als u in de omschrijving 'door Kirsten fietsend naar Rome' zet, weet de stichting dat uw donatie voor deze actie is. Help Paul Jacobs om deze actie tot een groot succes te maken, zodat er een tijd komt dat kinderen hier niet meer aan overlijden.

door Ali van Vemde

Trap hersenstamkanker de wereld uit
Foto: Trap hersenstamkanker de wereld uit
Trap hersenstamkanker de wereld uit
Trap hersenstamkanker de wereld uit
Foto: Trap hersenstamkanker de wereld uit
Paul Jacobs en zijn ondersteunende team