In een kort onderzoek vroeg LocalFocus aan alle 171 voedselbanken of er bij hen ook sprake is van een stijging. Hierop gaven bijna vijftig voedselbanken antwoord. Uit de cijfers blijkt dat de verschillen per regio groot zijn.