De bevindingen van de stuurgroep Theater worden afgewacht voordat een definitieve beslissing wordt genomen. Tot 2003 is de continuïteit gewaarborgd en mag het theater open blijven. Vrijwilligster Tineke van Schoonhoven treedt op 1 juli 2001 in dienst van de stichting Rondeel als professioneel directeur/beheerder.