Patrick Jansen, teammanager hoteldienst bij QuaRijn, vertelt hoe het plan om de regentenkamer in ere te herstellen, is ontstaan. „Samen met Studio id+, die ons al eerder heeft bijgestaan bij de inrichting in onze verzorgingstehuizen, zijn we gaan kijken wat er op deze plek mogelijk was. Hierbij hebben we vooral gekeken door de ogen van de bewoners, veel mensen met dementie. Al snel gingen de ge...