Adriaan Haartsen van Bureau Lantschap houdt zich bezig met het maken van deze cultuurhistorische waardenkaart. „De naam van het project ‘cultuurhistorische waardenkaart’ dekt de lading maar ten dele: we doen veel meer dan een kaart maken. Het gaat er vooral om de gemeente een werktuig in handen te geven waarmee het beleid voor erfgoed en cultuurhistorie bepaald en uitgevoerd kan worden. Nevendo...