Langbroek is enthousiast over wat ze allemaal tegenkomt. Samen met stadsarcheoloog Channa Cohen Stuart vertelt ze over haar onderzoek. „Veel mensen realiseren het zich niet, maar Dorestad is de meest archeologische site van het land. Er is hier zoveel gevonden door de eeuwen heen waar nog heel veel onderzoek naar nodig is. Deze vondsten lopen in de honderdduizenden.” Cohen Stuart: „Maar ook nu ...