Het pand dat er stond had geen architectonische waarde. Maar wat er onder het pand zit, is wel van belang. In de oude binnenstad van Wijk zijn al heel wat mooie verrassingen gevonden bij opgravingen. Bij het verlenen van de sloop- en bouwvergunning had de gemeente al aangegeven dat er archeologisch onderzoek gedaan zou worden, zodra de fundering gesloopt zou worden. Toch was er bij het slopen van het pand nog een onverwachte verrassing; achter de groene tegeltjes van het voormalige restaurant werd een robuuste muur van kloostermoppen gevonden. Deze zat half in de scheidingswand met het naastgelegen pand Volderstraat 12.

Toch een verrassing bij de sloop.

ONDERZOEK Helaas was het niet haalbaar om de gevonden muur in te passen in de nieuwbouw en is deze vervangen door een moderne kalkzandsteen muur. De opgraving daarna toonde hieronder een  stevige fundering van kloostermoppen. Deze komen overeen met andere funderingsmuren op het terrein bij vorige onderzoeken. Ook zijn er nog diverse andere vondsten uit verschillende tijden gedaan en sporen van misschien een greppel of gracht gevonden. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

VROEGERE BEWONERS Hendrick Aertsz van Ommeren wordt als eerste bewoner genoemd van dit pand in 1579. Zijn zoon Cornelis wordt vanaf 1606 genoemd als bewoner. Als ook zijn vrouw is overleden wordt het huis in 1628 verkocht aan Ghijsbert van Bemmel. Daarna wordt het huis weer verkocht aan een Van Ommeren. Het huis wisselt nog een aantal malen van eigenaar tot het in 1832 wordt verkocht aan smid Herman van Markesteijn. Een eeuw lang blijft de familie Van Markesteijn de eigenaar tot het in 1923 wordt verkocht aan Albert en Gerrit van Putten, vanaf 1941 gaat het na verbouwingen via scheiding over op Gerrit van Putten. Koopman Albertus van Putten en zijn vrouw Alida Mulder waren van 1966 tot in elk geval 1970 eigenaar.

Frits van der Leije, bestuurslid van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek zocht de informatie over het pand. De bebouwing die nu is gesloopt is gedateerd als 1945-2000. De vraag is natuurlijk of de fundamenten stammen uit de Bourgondische bloeiperiode of uit een latere periode, misschien wel met stenen van Kasteel Duurstede. De funderingsmuren zouden uit dezelfde periode kunnen komen als de bouw van het kasteel. Onderzoek zal het uitwijzen!

Kloostermoppen afkomstig van het kasteel?

HUIZEN IN WIJK Heel veel informatie over de verschillende huizen in de binnenstad is te vinden op de website huizeninwijk.nl Een werkgroep is enthousiast bezig om alle gegevens te verzamelen, zodat er een mooi overzicht komt van alle straten, de huizen en de bewoners. Het is een hele klus. Als bron is hiervoor het RAZU (Regionaal Archief Zuid-Utrecht) gebruikt. Transportregisters – dat zijn boeken waarin de overdracht van onroerend goed is beschreven – werden bewerkt. Het onderzoek is gestart met de periode 1550 tot 1811. Uit deze periode is vrijwel alles bewaard gebleven. Van deze gegevens en archiefstukken, zoals bevolkingsregisters en belastinglijsten is een database gemaakt. Het doel is om van elk huis een historische beschrijving te geven door middel van verhalen en tekeningen. Op deze website staat een stukje geschiedenis, onder andere over het stichten van de stad in 1300. Dankzij het werk van al deze vrijwilligers krijgt men een goed beeld van het Wijk bij Duurstede van weleer, met de straten in de binnenstad, de huizen die er staan en hebben gestaan en de bewoners door de eeuwen heen.

door Ali van Vemde

Ali van Vemde
Foto: Ali van Vemde
De bouw van het appartementengebouw is in volle gang
Wijk bij Duurstede in oude ansichten
Foto: Wijk bij Duurstede in oude ansichten
De Volderstraat rond 1900