Dorestad was een belangrijk handelscentrum. Door de ligging bij de splitsing van de Rijn en de Lek was deze plaats van groot belang. De macht van Utrecht zorgde ervoor dat dit niet zo bleef. Utrecht deed er alles aan om toegang te houden tot de belangrijke vaarwegen en dat begon na de afdamming van de Kromme Rijn in 1122 met het graven van nieuwe verbindingen. Alleen een belangrijke haven had e...