Vorige maand ontvingen zo'n 292 duizend mensen een werkloosheidsuitkering, in maart waren dat er nog iets meer 250 duizend. Zo blijkt uit woensdag 20 mei verschenen cijfers van het UWV. Het gaat om de grootste maandelijkse stijging in minstens acht jaar tijd. In maart werd er ook al een forse stijging aan werkloosheidsuitkeringen genoteerd. 

Met name het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in april sterk gestegen ten opzichte van maart. In april verstrekte het UWV 74 duizend nieuwe WW-uitkeringen. Omdat in april ook mensen géén WW-uitkering meer ontvingen, komt de ontwikkeling per saldo op uit een stijging van 42 duizend.

GROOTSTE TERUGVAL SINDS 2003 Het aantal mensen met betaald werk daalde in april met 160 duizend naar 8,9 miljoen. Een terugval van die omvang in een maand tijd is niet eerder voorgekomen sinds er maandcijfers worden samengesteld (vanaf 2003). Bij jongeren was de daling met meer dan 100 duizend het grootst. 

VOORAL UITZENDSECTOR Het UWV telde in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht in april 12.974 WW-uitkeringen. Een stijging van 14,1% ten opzichte van maart. In de regio Midden-Utrecht waren het vooral werknemers uit de uitzendsector die zich meldden voor een WW-uitkering. UWV verstrekte 1.334 uitkeringen aan werknemers uit deze branche. Ook veel werknemers in de horeca verloren hun baan, net als winkelpersoneel en chauffeurs. Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus verviel een groot deel van het werk in de sectoren zoals horeca, cultuur, detailhandel, non-food en transport.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht nu 922 uitkeringen hoger (+7,7%).

HOUTEN, BUNNIK EN WIJK BIJ DUURSTEDE Voor de Kromme Rijnstreek valt de toename van het aantal WW-cliënten nog mee. Houten kent namelijk een procentuele stijging van ‘slechts’ 8,5 procent, ongeveer de helft van het landelijk percentage. In april 2020 ontvingen 701 Houtenaren (2,4 procent van de beroepsbevolking) een WW-uitkering, terwijl dat er in maart nog 646 waren.

Bunnik kende een vergelijkbare ontwikkeling. In april ontvingen hier 172 mensen (2,2 procent van de beroepsbevolking) een WW-uitkering. Dat is een stijging van 8,9 procent ten opzichte van maart, toen 158 mensen een WW-uitkering kregen.

De uitzondering in de streek is Wijk bij Duurstede. Hier viel een stijging van 16 procent te noteren, in lijn met de landelijke ontwikkelingen dus. In april ontvingen 290 mensen in Wijk (2,2 procent van de beroepsbevolking) een WW-uitkering, terwijl dat er in maar nog 250 waren. 

In de landelijke cijfers viel verder het volgende op: 

  • In alle gemeenten steeg het aantal WW-ontvangers vorige maand. 
  • Van de tien grootste steden steeg het aantal WW-uitkeringen het hardst in Amsterdam: met meer dan 30 procent. Ook in Rotterdam (+21,8 procent) en Den Haag (+21,7 procent) steeg dit aantal fors. In de gemeente Utrecht viel de stijging relatief mee.Met 15,7 procent bleef het zelfs onder het landelijke percentage
  • De grootste stijging werd genoteerd in het Noord-Hollandse Diemen. In april waren hier 36,9 procent meer mensen van een WW-uitkering afhankelijk dan in maart, hoewel het om relatief kleine aantallen gaat. 

ALLE SECTOREN Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam volgens het UWV in alle sectoren toe. In de schoonmaakbranche (+ 91 procent), bij uitzendbedrijven (+ 87 procent) en in de detailhandel (+ 69 procent) steeg het aantal uitkeringen het hardst. Naar leeftijd gekeken was de toename relatief het grootst onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud. 

Beroepen die sterk werden geraakt, zijn onder meer kelners & barpersoneel, verkoopmedewerkers detailhandel alsmede receptionisten, telefonisten en administratief medewerkers. 

In de sectoren overheid en onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen juist iets af

Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in de regio Midden-Utrecht in de sectoren overheid en onderwijs het aantal WW-uitkeringen juist iets af. 

AANTAL VACATURES DAALT MET KWART Het aantal vacatures op werk.nl is met 26% afgenomen sinds het begin van de coronacrisis. In de regio Midden-Utrecht daalde het aantal online vacatures van januari tot en met april 2020 voor administratief personeel (administratief medewerkers, boekhoudkundig medewerkers, receptionisten/telefonisten en secretaresses) met 57%. Voor de beroepsgroep automonteurs was dat 58% terwijl de daling voor dienstverlenende beroepen als obers en barpersoneel zelfs op 71% uitkwam. 

Tot slot valt nog de forse daling van het aantal online vacatures in het personenvervoer op. In de maanden januari tot en met april daalde het aantal vacatures voor bus-, taxi- en tramchauffeurs met ruim 70%. 

FORSE AFNAME In absolute aantallen is de afname van het aantal online vacatures in de economisch-administratieve beroepen het grootst. Ook in de commerciële, transport & logistieke en technische beroepen is de afname van het aantal in absolute zin fors. Procentueel gezien is het aantal openstaande online vacatures voor dienstverlenende beroepen het sterkst afgenomen. Dit blijkt uit een analyse van UWV naar het aantal openstaande vacatures op werk.nl.