Het aantal faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Na september 2017 is de trend redelijk vlak. Het aantal faillissementen bereikte in september 2018 het laagste niveau sinds 2001. Daarna is de trend licht stijgend. Het aantal uitgesproken faillissementen in april was het hoogste aantal na januari 2017.

MEESTE FAILLISSEMENTEN IN DE HANDEL In april zijn 320 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 84. Dat zijn er 23 meer dan in maart.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden in april de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

DALING IN UTRECHT In de provincie Utrecht werden in april 23 bedrijven en instellingen failliet verklaard en één eenmanszaak. In maart ging dat nog om 27 bedrijven en instellingen en eveneens één eenmanszaak. De maand voordat de coronacrisis uitbrak – februari dus – gingen maar 18 bedrijven en instellingen failliet en 4 eenmanszaken. 

Een jaar geleden lagen de cijfers overigens nog een stukje hoger. In april 2019 werd het faillissement uitgesproken over 38 Utrechtse bedrijven en 4 eenmanszaken.


UITEENLOPENDE CIJFERS De Kamer van Koophandel vroeg een onafhankelijke deskundige om een impressie van de landelijk nogal uiteenlopende cijfers. Karen Harmsen, lid adviescommissie insolventie van de Nederlandse Orde van Advocaten (op persoonlijke titel) en advocaat bij TOONadvocaten: ,,Opvallend aan de cijfers is de grote stijging van het aantal faillietverklaringen in Noord-Holland en in mindere mate in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Groningen, terwijl de overige provincies een daling laten zien (behoudens Gelderland dat gelijk blijft). Als er al sprake is van een corona-effect, dan is dat in elk geval niet landelijk in gelijke mate aanwezig.

Hoewel een verklaring van het aantal faillissementen in april 2020 en met name de stijging ten opzichte van 2019 zonder verdere gegevens moeilijk te verklaren is, lijkt de invloed van corona voor de hand te liggen. Het gaat dan vermoedelijk vooral om een toename van het aantal faillissementen op eigen aangifte, omdat die verzoeken door de rechtbank snel worden behandeld, terwijl voor de behandeling van faillissementsverzoeken van crediteuren naast een terughoudende toetsing door de rechtbank ook een oproepingstermijn geldt. De rechtbanken hanteren hiervoor een termijn tot enkele weken.”

Sinds week 14 (de eerste week van april) houden de rechters namelijk de rekesten (als een andere partij de rechter verzoekt om een bedrijf failliet te laten verklaren) voor ten minste vier weken aan, tenzij er sprake is van spoed. Daarnaast is door het kabinet een noodpakket voor economie en banen opgezet om bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen.

WEEK 18: 63 FAILLISSEMENTEN Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in week 18 (27 april tot en met 1 mei) kwam uit op 63. Dat waren er 35 minder dan in week 17 (20 tot en met 25 april). Daarnaast gingen er 15 eenmanszaken failliet in week 18, 1 meer dan in week 17.

door Louis van Oort