Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toe en bedroeg in februari 9,1 miljoen personen, zo meldt het CBS. Het aantal werklozen daalde in dezelfde periode met gemiddeld 17 duizend per maand naar 274 duizend.

Het gaat om personen die geen betaald werk hadden en aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage kwam in februari uit op 2,9. Het is voor het eerst sinds 2003, het eerste jaar waarvoor maandcijfers beschikbaar zijn, dat het percentage lager is dan 3,0.

LAGE WERKLOOSHEID IN KROMME RIJNSTREEK De Kromme Rijnstreek stond er in februari nog iets beter voor. In Houten was het werkloosheidspercentage slechts 2,3%, in Wijk bij Duurstede 2%, terwijl het percentage in Bunnik zelfs onder de 2% uitkwam: 1,9%.

Voor Houten ging het in totaal om 642 personen met een WW-uitkering, liefst 20,5% minder dan in februari 2019 toen het nog om 808 mensen ging. In Wijk bij Duurstede ontvingen in februari 261 mensen een WW-uitkering. Ten opzichte van een jaar eerder is dat een ontwikkeling van -18,7 procent (destijds 321 mensen). Bunnik kende zelfs een min van 22,9%. Daar stonden in februari nog maar 155 personen ingeschreven als werkloos, tegenover 201 mensen een jaar eerder.

240 DUIZEND WERKLOZEN Eind februari registreerde UWV 240 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 33,4 duizend minder dan een jaar eerder (-12,2 procent). Vergeleken met een maand eerder nam het aantal WW-uitkeringen af met 1,3 duizend (-0,5 procent).
4,0 miljoen mensen hadden in februari om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 2 duizend per maand gestegen.

ONBENUT ARBEIDSPOTENTIEEL Het CBS publiceert maandelijks over de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de niet-werkzame bevolking, waarbij de laatste groep wordt uitgesplitst naar de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking.
De verwachting is dat de werkloosheidscijfers snel zullen stijgen Met de werkloze beroepsbevolking wordt echter niet het totale onbenut arbeidspotentieel beschreven. Behalve werklozen behoren hiertoe nog andere groepen. Het gaat ook om mensen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk. Deze mensen worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel, maar vallen buiten de werkloosheidsdefinitie. Ook deeltijders die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, behoren tot het onbenut arbeidspotentieel.
Het totale onbenut arbeidspotentieel bestond in het vierde kwartaal van 2019 uit 982 duizend mensen, 57 duizend minder dan een jaar eerder. De ontwikkeling van het totale onbenut arbeidspotentieel hangt sterk samen met de ontwikkeling van de werkloosheid.

DEELS BETAALD WERK Niet alle mensen die volgens de definitie werkloos zijn, ontvangen een werkloosheidsuitkering. Aan de andere kant worden ook niet alle mensen met een WW-uitkering als werkloos gerekend. Een deel van de ontvangers van WW, bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft daarnaast betaald werk, voor hen is de uitkering aanvullend.

CORONACRISIS Nu de coronacrisis talloze bedrijven in grote moeilijkheden heeft gebracht, is de verwachting dat de werkloosheidscijfers snel zullen stijgen. Of dat al in de cijfers voor maart tot uitdrukking wordt gebracht, is echter de vraag. De effecten van alle overheidsmaatregelen om het bedrijfsleven te steunen, zijn namelijk nog niet direct zichtbaar.

 

door Louis van Oort