Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toe en bedroeg in februari 9,1 miljoen personen, zo meldt het CBS. Het aantal werklozen daalde in dezelfde periode met gemiddeld 17 duizend per maand naar 274 duizend.