De rioolwater metingen geven alleen trends aan. De cijfers laten zien waar meer besmettingen zijn. Omdat de deeltjes al voordat mensen klachten krijgen, en dus voordat mensen zich laten testen, in het riool zichtbaar zijn - hebben deze cijfers voorspellende waarde over waar zich een piek in corona besmettingen gaat voordoen, en wanneer het tij weer keert. Zo kan de overheid sneller in...