Stichting Transman heeft een missie. „Wij streven naar een geëmancipeerde samenleving waarin transmannen, maar ook hun partners en naasten op basis van gelijke rechten, gelijke plichten en gelijke kansen, volwaardig en vanzelfsprekend deelnemen,” begint Verdonk. „Dat doen we door handreikingen te bieden die de emancipatie en empowerment vergroten. Maar ook willen we duidelijk maken dat transman...