De laatste jaren is de wens van de consument veranderd. Naar wonen op maat wordt steeds meer gevraagd. Wat willen mensen, hoe ziet de ideale woning eruit, aan welke eisen moet het voldoen? Om te kijken waar echt vraag naar is, kan nu de woonenquête worden ingevuld. Rob van de Weerd, de initiatiefnemer van woonzorginitiatief Hoge Hoffweg begrijpt niet waarom de gemeente dit plan niet mee wil nem...