Dit zijn fictieve windturbines bij de stadshaven
Dit zijn fictieve windturbines bij de stadshaven resinbeeld

Inwoner antwoord op windmolenwethouderbrief

Lokaal Deel je nieuws

Zoals de afgelopen weken wel blijkt, verdelen de windplannen van Wijk bij Duurstede de samenleving. De inwoners worden erdoor tegen elkaar opgezet. Briefschrijver Jan uit Langbroek schrijft dit: ”Als er gesproken wordt over achterdocht, dan heb je oorzaak en gevolg. De gemeente heeft onder de schooljeugd een misleidende enquête uitgezet. Daarin werd een keuze voorgelegd: “Wat heb je liever 6 windmolens of één kerncentrale”. Pure misleiding, de vraag is dan 2500 windturbines of één kerncentrale. De gemeente doet mijn opmerking af met “dat de jongeren-enquête een luchtige manier van informeren” was. Dan wordt je dus achterdochtig inzake de gemeentelijke communicatie.”

Wethouder Hans Marchal reageerde op de onrust over windmolens in een brief van 1.1.2021 op Wijksnieuws. Wat daarin staat komt hierop neer: Er komen windmolens in Wijk. Hij schreef ook dat hij met de samenleving “in gesprek” wil over windmolens in de gemeente. De windmolens moeten ons fossielvrij maken in de toekomst, zo wordt ons verteld. Langbroeker Jan reageerde daarop met een brief aan de wethouder die hij ook aan Duurstede voor Democratie stuurde. Daarin had hij zeer effectieve en uitvoerbare tips voor inwoners van Wijk die bang zijn voor klimaatverandering. Ze kunnen per direct iets doen om nu al fossielvrij te zijn. Jan heeft verstand van zaken, want al zijn tips werken:

·       Doe uw benzine- diesel- of lpgauto weg

·       Draai de gaskraan in de meterkast dicht

·       Gebruik niks van staal, koper of een ander industrieel vervaardigd metaal

·       Dus ook geen elektrische auto

·       Koop geen enkel plastic artikel ( gemaakt van aardolie )

·       Koop geen kunststofkleding  ( gemaakt van aardolie )

·       Gebruik geen stroom uit het net, elektrakabels zijn van koper en worden met plastic

geïsoleerd

·       Koop niks dat met een vrachtwagen (of vliegtuig) hier gebracht is

·       Koop niks dat met een trekker van het land gehaald is

·       Gebruik geen internet. De internet infrastructuur wordt gemaakt met CO2 uitstotende grondstoffen.

Wij zouden nog willen toevoegen: gebruik geen voorzieningen die betaald worden met belastinggeld wat dankzij fossiele brandstoffen is geïnd. (Dat is best veel.)

Misschien een goed idee om Jan de voorlichting van de gemeente te laten doen. Het komt in elk geval wat consistenter over dan wat de gemeente er nu van maakt. De gemeente laat de voorlichting omtrent klimaat en energie over aan de Ewec. De Ewec, met in het bestuur een ex-Groenlinks wethouder, de Groenlinks fractievoorzitter en een ex-pcg raadslid. De Ewec die meer dan € 300.000 subsidie uit de armlastige gemeentekas krijgt. De Ewec die het feit dat windenergie en zonne-energie ook CO2 uitstoot veroorzaken nooit noemt. Het ultimatum van de Ewec: ”Windmolens in Wijk, anders wordt de aarde onleefbaar”. Is dat de juiste partij voor publieksvoorlichting?

Volgens de wethouder moeten er vóór 2030 stappen gezet worden. Die uitspraak lijkt zijn voorwoord in de “stakeholder meeting” over locaties van windmolens tegen te spreken. Daarin zei de wethouder dat er tussen 2030 en 2050 gewerkt moet worden aan fossielvrij zijn. Dat doet ook recht aan de uitspraak van de gemeenteraad om niet per sé vóór 2030 fossielvrij te zijn.

Geen haast geboden dus. De gemeenteraad heeft besloten ook kernenergie te betrekken in de discussie. “Geef dan ook even tijd aan die ondernemers die met plannen komen om kerncentrales te willen bouwen en dus een echt CO2 vrije stroomproductie garanderen op een zeer kleine oppervlakte.” Schrijft Jan.

En dat klopt. Belastinggeld verspillen aan subsidies voor wind en zon is weggegooid geld wat nooit meer bij de burger terugkomt. Terwijl een kerncentrale op de Maasvlakte, in Delfzijl of in Borssele goedkoop en leveringszeker ons van energie kan voorzien.

Jan klaagt over de enquêtes die de gemeente aan inwoners heeft voorgelegd. Ze zijn sturend en in de verkeerde volgorde publiek gemaakt. Wat mist is duidelijke publiciteit voor de enquête. Duurstede voor Democratie vond dat de enquêtes nogal veel kennis verwachten van de respondenten. In plaats van “wilt u een stuk of 6 windturbines van 30 meter hoog in het weteringgebied? ” wordt er over “plaatsingscriteria” gerept, in de zin van: “vind u dat windturbines 400 meter van huizen af moeten staan?”. Raad eens wat; dat is de wet. We hadden graag de vraag gezien: “vindt u dat windmolens 2000 meter van huizen moeten staan?”

Afgelopen zomer heeft Jan een formeel WOB-verzoek ingediend over de windmolenplannen. Wij hebben dat met interesse gelezen.

De wethouder sprak met andere gemeentes af dat ook Wijk deel gaat nemen aan het plaatsen van windturbines en/of zonneweides in ruil voor woningbouw. Er zijn dus al langer gesprekken tussen de gemeentes in de RES regio. En blijkbaar ook afspraken. Dat is vreemd want in de WOB documenten die Jan zijn toegestuurd is niet één document over die afspraken te vinden. Er is ook geen whatsapp of email contact tussen de wethouder en de andere RES wethouders hierover te vinden. Daar is wel naar gevraagd. Dat kan 2 dingen betekenen; Die afspraken bestaan niet, of het WOB-verzoek is niet volledig ingewilligd.

Duurstede voor Democratie vind het schandalig dat andere gemeenten zaken als woningbouw in Wijk kunnen tegenhouden door ons met windmolens te chanteren. Waar in het bestuursrecht staat dat dat kan?

Uit de WOB informatie blijkt dat er tussen de gemeente en ENECO in november 2019 alweer contacten zijn geweest om windturbines langs het kanaal te bespreken. De wethouder stelt dat er niets is geregeld, kan zijn, maar over het thema is wel al gesproken.

Wat Duurstede voor Democratie betreft moet de gemeente kiezen voor uitstel van zo’n ingrijpend thema als windturbines en zonneweides. Schort de besluitvorming op in plaats van de inwoners vals voor te lichten en de inspraak pas op het laatste moment te organiseren. Andere gemeenten besloten al eerder gewoon niet mee te doen. Dat kan Wijk ook. Er is geen haast.

Willem Joustra,

Voorzitter Duurstede voor Democratie

advertentie
advertentie