SamenkijkenWerkt: wat is de toekomst van de boer

15 februari 2022 om 12:55 Politiek Deel je nieuws

Lijstkandidaat Rob Willems van SamenWerkt organiseert op 21 februari vanaf 19.30 uur in Calypso een avond over de toekomst van de boer. Samen met 2 collega-kandidaat raadsleden (Gerard Migchels (CDA) en Arie van Vliet (PCG) en 3 boeren kijken we naar en praten we over de toekomst van de boer. Gespreksleider voor deze avond is Marleen Buizer, assistent professor aan de Wageningen Universiteit. 

Er gaat nl veel veranderen in het landelijk gebied, althans zo lezen we in het nieuwe regeerakkoord. Daar staat dat tot 2035 maar liefst 25 miljard euro wordt uitgetrokken voor een “Nationaal Programma Landelijk Gebied”. Dat programma moet de uitdagingen (transitie naar kringlooplandbouw) en natuur (stikstofreductie en natuurverbetering) gaan aanpakken. Wat gaat dat betekenen voor de boeren en hoe zien zij hun toekomst. Wat verwachten zij daarbij van de overheid en specifiek de gemeentelijke overheid ? Daarover gaan de boeren en kandidaat raadsleden onder leiding van Marleen Buijzer de dialoog aan. 

Onder meer wordt gesproken over de voorgestelde “gebiedsgerichte aanpak” waarbij per gebied inzichtelijk wordt gemaakt wat het toekomstperspectief is voor de landbouw. Hoe kijken de boeren naar deze transitiepaden en welke zien zij voor zichzelf weggelegd. Wat vinden de politici van het advies van de SER om als overheid “niet langer doelen voor te schrijven maar zodat ruimte wordt gegeven aan aan ondernemerschap”. 

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur deed onlangs nog concrete aanbevelingen om de boer te helpen bij het vormgeven van de toekomst. Ook over deze aanbevelingen zal het gesprek gaan. Wat is bijvoorbeeld de rol van de gemeente als het over deze aanbevelingen gaat ?

Wilt u graag meer horen over de toekomst van de boer, kom dan op maandagavond 21 februari naar Calypso !

Programma:

19.30 uur: Inloop

20.00 uur: Introductie van het thema en de deelnemers

20.30 uur: Dialoog over de toekomst van de boer

21.30 uur  Afronding

22.00 uur Einde

Men kan zich aanmelden bij info@samenwerkt.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie