De provincie wil meer wandelpaden
De provincie wil meer wandelpaden Provincie Utrecht

Meer wandel- en fietsroutes in de provincie

24 december 2021 om 11:31 Overig

REGIO Het ‘Omgevingswetprogramma recreatie en toerisme 2022-2025’ (PR&T) is definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In de provincie Utrecht hebben we veel plekken waar je leuke dingen kunt doen buiten in het groen, niet te ver van huis. Toch ziet men ook een tekort aan groene recreatiegebieden en kunnen bestaande plekken nog beter toegankelijk gemaakt worden. Hoe de provincie dit de komende jaren wil gaan verbeteren, geeft men aan in het programma. 

,,Het PR&T is het beleidsprogramma voor recreatie en toerisme voor de komende vier jaren. Met het beleid dragen wij bij aan een aantrekkelijk aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen in onze provincie.”

Het PR&T is opgesteld in overleg met andere organisaties die betrokken zijn bij recreatie en toerisme. Hiervoor hebben we een co-creatie aanpak gebruikt: samen met betrokkenen hebben we ideeën opgehaald voor de inhoud van het PR&T. Verder heeft het ontwerp PR&T dit najaar ter inzage gelegen. De ontvangen zienswijzen gaven aanleiding tot aanpassingen. Zo is onder meer het belang van natuur duidelijker gemaakt. Gedeputeerde Arne Schaddelee: ‘Juist in coronatijd is gebleken hoe belangrijk het voor mensen is om rust en natuur te beleven. Meer en betere wandel- en fietsroutes geven de inwoners van onze provincie meer mogelijkheden hiertoe. Dit programma is daarnaast echt samen met betrokken organisaties opgesteld, en daar ben ik best trots op.’

LANDSCHAP ‘BINNEN VOETBEREIK’ Uitgangspunt van het PR&T is dat recreatiegebieden goed bereikbaar en toegankelijk moeten zijn, wandelend of fietsend. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de wandel- en fietsverbindingen zo zijn ingericht dat het aantrekkelijk is om vanuit huis te recreëren: het landschap moet binnen voetbereik liggen en de routes naar de recreatieterreinen en -gebieden moeten al een beleving zijn. Ook is er aandacht voor drukte spreiding: kansen om recreanten te verleiden om minder drukke gebieden in hun tochten mee te nemen, moeten worden benut. ,,We stimuleren faciliteiten zoals (openbare) toegankelijke toiletten bij bezoekerscentra, horeca en langs routes.”

MEER WANDEL- EN FIETSROUTES ,,We leggen in het oostelijk deel van de provincie een wandelknooppuntennetwerk aan. Ook wordt het fietsknooppuntennetwerk geüpgraded. Het fietsgebruik naar recreatiegebieden moet zodanig worden gestimuleerd dat dit in 2025 met 50 procent is toegenomen ten opzichte van 2020. Routes worden niet alleen aantrekkelijker maar ook aan de bekendheid wordt gewerkt. Zodat mensen de routes makkelijker kunnen vinden.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie