Onderhandelaars van PCG, GroenLinks en VVD tijdens de spiegelbijeenkomst over het coalitieakkoord
Onderhandelaars van PCG, GroenLinks en VVD tijdens de spiegelbijeenkomst over het coalitieakkoord Kuun Jenniskens

Coalitieakkoord klaar voor 'pitches'

12 mei 2018 om 07:15 lokaal

WIJK BIJ DUURSTEDE Vrijdag is het coalitieakkoord, dat het motto heeft 'Durven, denken en daadkracht’, rondgestuurd. Het zal dinsdagavond tijdens de raadsvergadering worden besproken. Kandidaat wethouders zullen de inhoud toelichten middels korte pitches. 

Kuun Jenniskens

NIEUWE PORTEFEUILLE Het coalitieakkoord kent een ambitieuze paragraaf op het punt van bestuursstijl.  De gemeente wil integer, betrouwbaar, moedig en geloofwaardig zijn. Er komt een proces op gang van ‘deep democracy’ en Wil Kosterman krijgt deze nieuwe portefeuille. Officieel gaat zij: ‘regisseren op meedoen, meedenken en meesturen’.
WERK Omdat Wijk ‘groot genoeg wil zijn om klein te blijven’ (dit is een keuze uit Toekomstblik) wil de coalitie aan werkgelegenheid werken. Ondernemers die zich op duurzame markt richten krijgen een streepje voor binnen de Economische Agenda.

DUURZAAMHEID Al met al moeten de schouders er flink onder om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Idee is om dan evenveel eigen energie op te wekken, als er wordt gebruikt. De eerder opgestelde Routekaart is hierbij het uitgangspunt. Tijdens de spiegelbijeenkomsten noemden inwoners deze kaart niet reëel. Daarom belooft de coalitie inwoners actief te informeren over resultaten.

WONINGBOUW Om een vitale gemeente te kunnen blijven wil het gemeentebestuur de komende 10 jaar er 1000 woningen bij bouwen. De komende 5 jaar worden er 550 woningen binnenstedelijk gebouwd. In de Geer III heeft de provincie 250 woningen toegestaan, maar de coalitie wil dit oprekken naar 1000. Dat mag ook buiten de rode contouren. Om groen te sparen is deze coalitie bereid de hoogte in te gaan. 

CAMERATOEZICHT De VVD wens om cameratoezicht in te voeren bij de toegangswegen, is opgenomen in het coalitieakkoord. Dit omdat het een afschrikwekkend effect heeft en omdat het politie helpt bij de opsporing. Verder mogen inwoners samen een top 3 gaan samenstellen waar de BOA strak op moet gaan handhaven.

FINANCIËN Op financieel gebied wordt prioriteit gegeven aan de implementatie van de Omgevingswet, aan een beter groenonderhoud, aan een Duurzaamheidsfonds, cameratoezicht en een betere doorstroming van verkeer bij De Geer met een turborotonde en fietstunnel. Doorrekening van het coalitieakkoord laat positieve cijfers zien; van een overschot van 1 miljoen in 2019 tot 1,7 miljoen in 2022. Er lijkt dus nog speelruimte te zijn voor nieuw beleid.

BOSSCHERWAARDEN Deze coalitie neemt op dit moment geen standpunt in over de zandwinning en slibstort in de Bosscherwaarden. Het wordt als een vrije kwestie gezien omdat er te weinig informatie is - de Milieueffectrapportage laat er lang op zich wachten - en omdat er het draagvlak onder de bevolking nog niet is gemeten. 

 Publieke tribune tijdens de spiegelbijeenkomst over het coalitieakkoord
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie