PCG
PCG M. Petri

PCG: Hart voor geloofwaardig bestuur!

lokaal Deel je nieuws

Bij de PCG staat de samenleving centraal. De PCG streeft naar een gemeentebestuur dat dicht bij de burger staat. Natuurlijk is het bestuur betrouwbaar, consequent en geeft zelf het goed voorbeeld! Voor de PCG zijn de volgende thema’s rond het thema ‘burger en bestuur’ leidend:

 

Integriteit

Vaak wordt er gediscussieerd over de vraag of publieke bestuurders integer handelen of niet. Die discussie ondergraaft het vertrouwen en gezag van bestuurders. Daarom is er een krachtig signaal nodig. Bestuurders moeten eerlijk en oprecht zijn en zich altijd willen verantwoorden. Daarnaast moet er regelmatig gesproken worden over de integriteit van het gemeentebestuur.

Bestuur in interactie met de burger

 Veel burgers ervaren een kloof tussen het bestuur en de burger. Die kloof wordt een dringend probleem gevonden dat zelfs de representativiteit van ons stelsel zou ondergraven. De PCG vindt het belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd. Bestuurders moeten daarom zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving.

Besturen mét de samenleving

Het gemeentebestuur hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te oefenen.  Wat de burger zelf kan aanpakken, zal de overheid niet overnemen. Veiligheid, leefbaarheid, onderwijs en zorgaanbod vormen kerntaken van de gemeente.

Duidelijkheid

Het gemeentebestuur maakt duidelijk wat zijn rol is en hoe de bevoegdheden liggen. Te allen tijde moet worden voorkomen dat verkeerde verwachtingen tegenover de burger worden gewekt.

Verbinding

Onze samenleving is heel gevarieerd. Er kunnen ontwikkelingen zijn die de veerkracht van een samenleving flink op de proef stellen. Het gemeentebestuur zet zich in op vreedzaam samenleven en zoekt naar verbindingen. Het brengt initiatieven vanuit de samenleving bij elkaar, overbrugt verschillen en zorgt voor respect en uitwisseling tussen uiteenlopende burgers.

Zichtbaarheid

De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat. Het gemeentebestuur vult die positie in door zichtbaar, bekend en benaderbaar te zijn. Er is een heldere communicatie en uitwisseling tussen burgers en bestuurders.

De PCG staat voor een geloofwaardig en betrouwbaar bestuur! U ook? Samen kunnen we hier aan werken en samen maken we het verschil! Voor meer informatie kunt u terecht op www.pcgwijkbijduurstede.nl.

advertentie