Explora groep op het Anker
Explora groep op het Anker Het Anker

Week van de hoogbegaafdheid op Het Anker

lokaal

WIJK BIJ DUURSTEDE Van 10 tot en met 18 maart wordt in heel Nederland en België aandacht gevraagd voor Hoogbegaafdheid. Ook op Brede School Het Anker gaat deze week niet onopgemerkt voorbij.

Op dinsdag 13 maart heeft de school de jaarlijkse open ochtend. Tijdens de schooltijd is iedereen van harte welkom om ook langs te komen in de Explora-groepen. Voor de geïnteresseerden in hoogbegaafdheid zal er sowieso tijd en ruimte zijn om informatie te verkrijgen over de Explora-groepen en vragen te stellen. Ook zullen de leerlingen van de Explora-groepen binnen Het Anker meer bekendheid geven aan hun onderwijsaanbod. Daarbij zal blijken dat zij 'net zo gewoon' zijn als alle anderen.

Zo'n 2% van de bevolking wordt beschouwd als hoogbegaafd. Dit houdt niet alleen in dat deze mensen een hoog IQ (meer dan 130) hebben, maar ook dat ze creatief kunnen denken en kunnen doorzetten. Een deel van deze groep redt zich prima in de maatschappij en in het reguliere onderwijssysteem dat wij in Nederland hebben. Helaas geldt dit niet voor alle hoogbegaafden. Bij hen blijkt het onderwijs niet goed aan te sluiten bij hun behoeften. Gelukkig wordt de laatste jaren steeds meer (h)erkend dat hoogbegaafde kinderen niet automatisch goed zijn in leren. Zo ontstaan er overal plus-klassen en andere programma's om ook deze kinderen tegemoet te komen.

[EXPLORA] Op Het Anker is daarvoor zo'n 5 jaar gelden het Explora-onderwijs opgezet. In 2 groepen, een midden- en een bovenbouwgroep, wordt in de ochtenden aangepast onderwijs gegeven. Speerpunten hiervan zijn: werken aan projecten, het voorkomen van oeverloos herhalen en het verrijken en verbreden van het onderwijs. Ook wordt er veel aandacht besteed aan 'leren leren'. Juist omdat een groot deel van deze kinderen nooit moeite heeft hoeven doen om iets te leren, kunnen ze er bij moeilijke en grensverleggende opdrachten last van hebben dat ze onzeker of faalangstig worden.
Naast werken aan de basisvakken wordt veel tijd besteed aan projecten. Deels zijn dit onderwerpen die door de kinderen zelf worden aangedragen, deels zijn dit gestuurde opdrachten vanuit de leerkrachten. Hierbij worden de aangeleerde vaardigheden in praktijk gebracht. In de middagen voegen de kinderen in bij hun jaargroep, waarbij ze meedoen met de overige vakken als handvaardigheid, tekenen en de vakken rond om wereldoriëntatie.

Op Het Anker zijn de leerkrachten alert op de signalen die er op wijzen dat een kind een talent heeft of slim is maar onderpresteert of hoogbegaafd is. Door de Explora-aanpak zijn al heel wat kinderen opgebloeid, die zich anders wellicht niet zo goed ontwikkeld zouden hebben.

advertentie