Sea Lions
Sea Lions Niels Gadellaa

Jubileum SeaLions

lokaal

WIJK BIJ DUURSTEDE Op 16 mei 1993 werd de Scouting SeaLions opgericht. Tegenwoordig, maar ook in die tijd bestonden er al zogenoemde ‘speltakken’, die staan voor verschillende leeftijdsgroepen. De vereniging maakte in die jaren onder meer gebruik van jongerencentrum De Kronkel en de steenoven De Lunenburg. Hierna kreeg de vereniging een groter clubhuis in de grote botenloods, die drie jaar later, in 1998, door een brand werd vernietigd. De Sealions kregen toendertijd een noodonderkomen op het terrein van de afgebrande botenloods.

Bas Vos

In 2002 stond de scouting in Wijk bij Duurstede op de rand van de afgrond. Vanwege het teruglopende ledenaantal en de te hoge kosten wilde het toenmalige bestuur van de SeaLions de vereniging opheffen. Daarbij was er in die tijd ook nog de landscouting Alvozoa in Wijk bij Duurstede actief. Ook zij hadden problemen met het onderkomen van de club, wat een van de redenen was voor een mogelijke teloorgang van deze vereniging. Een paar goedgezinde vrijwilligers was bereid om de schouders er nog een keer onder te zetten, in de hoop om de scouting te redden. Dit leidde tot een reorganisatie waarbij er onder andere besloten werd om de landscouting Alvozoa op te heffen. De SeaLions Zeeverkenners bleef wel bestaan met het doel om als vereniging er weer bovenop te komen en vervolgens weer door te groeien. Er werd subsidie aangevraagd bij de gemeente en een sponsorplan uitgeschreven. De vereniging was na deze reorganisatie weer in staat om actief te zijn in de gemeente.

"De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het Spel van Scouting in Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid”, zo luidt de doelstelling van de vereniging Scouting Nederland. En in die doelstelling kan het bestuur van de SeaLions zich zeker vinden. “Met scouting willen we spelenderwijs een bijdrage leveren aan de vorming van de persoonlijkheid van het individu. Bij scouting gaat het niet om groepscompetitie, maar meer om de individu op zich. Ondanks dat, vinden wij het ook bij scouting belangrijk dat er wordt samengewerkt. Met een groep kan je veel meer bereiken dan in je eentje”, aldus Niels Gadellaa, de secretaris van SeaLions.

Vandaag de dag staat de scoutinggroep SeaLions Zeeverkenners er goed voor. De scoutinggroep is er goed bovenop gekomen. Ze hebben een stabiel aantal van 80 scoutingleden, een nieuw clubhuis sinds 2008 op jachthaven De Lunenburg én zijn er voldoende vrijwilligers die de vereniging draaiende houden. De speltakken van De SeaLions zitten ook bijna allemaal vol. Het aantal vrijwilligers blijft een punt van aandacht. “Het mooie van scouting is, is dat het helemaal draait op vrijwilligers. We kunnen nog altijd mensen gebruiken”, aldus Niels Gadellaa. De vereniging blijft innoveren om scouting attractief te houden. “Wij merkten dat scouting bij veel mensen als oubollig bekend stond.” Om deze gedachte bij mensen te veranderen heeft de scoutinggroep een aantal wijzigingen aangebracht. Zo hebben ze een nieuw uniform, scout-fit genaamd. En zijn ze beter gaan samenwerken met watersportverenigingen. Hierdoor kunnen de leden van de scouting een CWO-diploma (commissie watersport opleidingen) behalen. Voorheen werd er al veel samengewerkt met andere verenigingen uit de regio om activiteiten te organiseren. Zo gaan ze jaarlijks met Watersportvereniging Rijn en Lek op kamp. Op de vraag wat de SeaLions anders maakt dan andere scoutingverenigingen, antwoordde de heer Gadellaa stellig: “Bij onze vereniging hebben we een hechte vrijwilligersgroep. Daarbij is het echt een plekje waar iedereen zichzelf kan zijn. Dit is dan ook echt iets wat we terugkrijgen van onze leden.”

De 'dolfijnen' op zomerkamp
advertentie