Voor Sybren van der Velden is het van groot belang dat er een turborotonde komt bij De Geer omdat dit de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N229 zal vergroten
Voor Sybren van der Velden is het van groot belang dat er een turborotonde komt bij De Geer omdat dit de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N229 zal vergroten Kuun Jenniskens

Klaar om te besturen; cameratoezicht bij alle toegangswegen

lokaal Gemeenteraadsverkiezingen 2018

WIJK BIJ DUURSTEDE VVD lijsttrekker Sybren van der Velden wil cameratoezicht en de belasting omlaag brengen, en dat betalen met woningbouw. Het huidige college had meer samenhang tussen dossiers moeten aanbrengen.

Kuun Jenniskens

Meer samenhang tussen dossiers hadden we afgelopen collegeperiode willen zien", zegt Sybren van der Velden. "Het college heeft veel opgepakt, maar we missen de onderliggende verbanden." Als voorbeeld noemt hij de binnenstad: "Daar is het bestemmingsplan opgepakt los van de nieuwe inrichting van de markt, de jachthaven en het Walplantsoen - en de verkeersoverlast op de Singel moesten bewoners zelf aandragen." Van der Velden is niet bang dat dit tot stroperigheid leidt: "Met een goede visie kun je zaken aan elkaar verbinden en het in één keer doen. Dat is efficiënter, en past bij onze wens van een kleine overheid."

[PLOFKRAAK] Dit interview vindt plaats vlak na de grote plofkraak bij de Jumbo. Sybren van der Velden werkt bij de politie. "Dit is echt een grote knal geweest. Bij de Jumbo vielen de producten uit de schappen en is de groenteafdeling helemaal weggevaagd. De schade is enorm en de gevaarzetting ook." Hij begint over de mobiele bendes die gedurende de nacht airbags komen stelen en woninginbraken plegen. "Gelukkig werken de Whatsapp groepen preventief - dat geeft veel extra oren en ogen."

[CAMERATOEZICHT] Volgens Sybren van der Velden is dit niet genoeg om de veiligheid naar een acceptabel peil te brengen. "Wij willen cameratoezicht op alle toegangswegen, zodat kentekens worden geregistreerd. Deze bandieten rijden vaak met gestolen auto's, de meldkamer krijgt een melding als zo'n auto wordt gesignaleerd. Wij hebben hier in januari al om gevraagd. Als ons verzoek was uitgevoerd, dan had deze plofkraak misschien kunnen worden voorkomen, of was de kans op een 'heterdaadje' groot geweest."

[BELASTING OMLAAG] Wat de VVD betreft moeten de belastingen met minimaal 150 euro omlaag: "Qua woonlasten zitten we hier 150 euro hoger dan het landelijk gemiddelde. We gaan kijken naar financiële ruimte om dit stapsgewijs omlaag te brengen." Sybren van der Velden denkt dat dit kan worden door woningen te bouwen, zodat er meer belasting binnenkomt. "Wij willen zoveel mogelijk bouwen voor doorstroming van huur naar koop." De VVD zegt te willen bouwen naar de vraag: "We zijn erg benieuwd naar de actualiteit van de wachtlijsten; is iedereen die er op staat nog wel woningzoekende en is de wens naar type woning nog actueel? We willen een gedegen onderzoek naar de woonwensen van onze inwoners." De VVD wil ook nieuwe mensen naar Wijk trekken: "We denken dat het niet genoeg is om alleen voor eigen inwoners te bouwen. De woningmarkt is overstuur, dus er kan misschien wel meer. Zo houden we onze voorzieningen in stand."

[STATUSHOUDERS] De VVD wil niet dat statushouders voorrang krijgen voor een sociale huurwoning: "Dit is niet eerlijk voor onze eigen inwoners. Ze mogen op de wachtlijst, maar niet met voorrang. Er staan zat bedrijfspanden leeg waarin we units met een eigen keuken kunnen bouwen voor statushouders. Wat mij betreft mogen jongeren daar ook in. Voor de integratie is het goed om te mengen - mensen leren dan sneller onze taal spreken."

[MBO] De VVD wil graag Middelbaar Beroeps Onderwijs naar de stad halen: "Bij bedrijven ligt er een grote behoefte aan technisch personeel. Een MBO vergroot de banenkans voor onze jongeren enorm. Dergelijk onderwijs hebben we niet in deze omgeving. Het houdt jongeren hier die misschien een gezin willen stichten. Dat ontlast de N229. Dat is dus de win-win situatie en de samenhang die wij willen opzoeken."

[TURBOROTONDE] De VVD baalt er enorm van dat de N229 op de knelpuntenlijst van de provincie net te laag heeft gescoord. Zodoende komt er geen provinciaal geld om de doorstroming te bevorderen. "Wij willen een turborotonde bij De Geer, dezelfde als in Cothen, met een fietstunnel eronder. Dat zal de doorstroming, zeker op de terugweg in de avondspits enorm ten goede komen." Maar dat is nog niet alles: "Wij willen ook een aparte weg naar het bedrijventerrein de Broekweg, door vanaf de bocht de weg door te trekken. Dat past ook goed bij het bouwplan De Geer III, doen we dit niet dan moeten schoolgaande kinderen een drukke weg oversteken."

[ZONDAG] Een echt verkiezingsitem is de zondagopenstelling van winkels. "Wij willen geen enkele beperking en laten ook het tijdstip vrij, wat ons betreft bepalen de ondernemers dit."

[ZETELS] De VVD zit met drie zetels in de oppositiebankjes, maar is er helemaal klaar voor om de stad te gaan besturen.

advertentie