Cornelis van Wijk krijgt een plekje
Cornelis van Wijk krijgt een plekje Kees Slijkerman

Afbeelding Cornelis van Wijk onthuld

7 juli 2020 om 07:30 Historie

WIJK BIJ DUURSTEDE In 1548 werd in Wijk bij Duurstede een jongen geboren die wereldwijd bekendheid zou krijgen als een van de Martelaren van Gorcum, die in 1572 op 7 juli in Brielle werden vermoord. Gemarteld en gedood omdat ze het katholieke geloof niet wilden afzweren. Het minieme informatiebordje hierover in Wijk bij Duurstede is door weer en wind vergaan. Het hing bij de ingang van stiltetuin De Kloosterhof naast Klooster Leuterstraat 37. Vanuit Brielle kreeg de parochie echter als vervanging een mooie historische afbeelding van deze Wijkse jongen. Deze is op zondag 5 juli bevestigd. Cornelis van Wijk bij Duurstede gedenken verwijst volgens de initiatiefnemers naar actueel onrecht: anno 2020 worden wereldwijd 260 miljoen christenen en nog miljoenen andere mensen vanwege hun geloofsovertuiging vervolgd.

Cornelis was heel eenvoudig, geen geleerde. Hij had geen hoge positie en geen leidinggevende functie. Hij was geen priester, maar als lekenbroeder lid van de orde van de minderbroeders franciscanen. Die volgen het voorbeeld van Franciscus van Assisi. Bij de franciscanen stond Cornelis bekend om zijn simpele gehoorzaamheid. Zo zei de gardiaan (overste) van het minderbroederklooster in 's-Hertogenbosch eens tegen hem: ,,Broeder Cornelis, je moet naar Utrecht gaan". Waarop broeder Cornelis zei: ,,Ik sta klaar" en zonder verder op een boodschap te wachten naar Utrecht wandelde. In Utrecht wist hij niet anders te zeggen dan: ,,Mijn gardiaan heeft mij opgedragen naar Utrecht te gaan". De gardiaan in Utrecht was ontroerd door zoveel eenvoud, maar stuurde hem toch maar weer terug naar 's-Hertogenbosch om zijn boodschap te halen.

Patroonheilige voor eenvoudige mensen Er is nog een uitspraak van Cornelis opgetekend die zijn eenvoud weerspiegelt. Eenmaal gevangen genomen in 1572 werd geprobeerd hem afvallig te maken van het katholieke geloof. Als de gevangenen zeiden dat ze het katholieke geloof niet meer aanhingen, werden ze vrijgelaten. Sommigen kozen die uitweg, maar Cornelis hield stand. Zijn weerwoord tegen de ondervragers was: ,,Ik geloof alles wat mijn gardiaan gelooft, want de gardiaan gelooft wat de heilige Kerk gelooft".

Om zijn eenvoud zou je in Cornelis een patroonheilige voor de eenvoudige mensen kunnen zien. Meer: www.stucom.nl/document/0461.pdf.

Nationale Bedevaart 11 juli online Jaarlijks komen de Nederlandse bisschoppen rond de kerkelijke feestdag van de Martelaren van Gorcum, 7 juli, met honderden andere bedevaartgangers naar Brielle om hen te gedenken. Dit jaar kan daar vanwege het coronavirus alleen via internet aan deelgenomen worden. Zie www.martelarenvangorcum.nl.

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie