Rob Willems
Rob Willems GroenLinks

Dilemma's

Column

Eén van de belangrijkste taken van raadslid zijn is keuzes maken. Soms zitten daar dilemma's bij, kiezen tussen twee of meer even (on)aantrekkelijke alternatieven. Onlangs was er zo'n lastige afweging. Een breed samengestelde groep inwoners was het eens geworden over het autoluw maken van de markt. Eén van de beloftes daarbij was wel, dat zo'n twintig weggevallen parkeerplaatsen zouden worden gecompenseerd.

Nu is parkeren in de binnenstad sowieso een heikel onderwerp. Elke plek die in aanmerking komt voor parkeren leidt vrijwel direct tot discussie. Zo ook bij de bespreking van de alternatieven voor de weggevallen parkeerplaatsen op de markt: het haventerrein werd al snel af geserveerd waardoor alleen de schapenweide bij het Walplantsoen overbleef. Maar daarmee lever je wel groen in voor parkeren, niet bepaald een GroenLinks wens.

Een alternatief van de stichting Schil met Pit, extra parkeerplaatsen mogelijk maken bij het plein naast de katholieke kerk, leek een uitweg te bieden. Maar na bestudering zaten er toch wel wat haken en ogen aan dit alternatief en zou realisatie sowieso langer gaan duren. Bij bespreking in de raad bleek dat deze optie misschien zonder veel ingrepen plaats zou kunnen bieden aan met name vergunningparkeerders, maar dat moet eerst nog uitgezocht. Als blijkt dat dit kan zijn we uiteraard direct om.

Maar zo kan het dus zijn dat je als GroenLinks raadslid uiteindelijk moet kiezen tussen een belofte inlossen en groen opofferen of een belofte voorlopig maar niet inlossen. Omdat anderen eerder wat hebben geofferd om een autoluwe markt mogelijk te maken, voelt het niet goed die belofte voorlopig maar niet in te lossen. Bovendien zijn we al weer ruim een jaar verder en gaat het om een tijdelijke oplossing.

Een overheid willen zijn die zijn beloftes nakomt weegt dan uiteindelijk toch het zwaarst.

[Rob Willems, 
GroenLinks

advertentie
advertentie